7 april 2017

Start bouw

Na een intensief voorbereidingstraject, komt de start bouw van de Oude Werf nu echt in zicht. Alle betrokken partijen hebben de afgelopen weken gewerkt aan het vervaardigen van de werktekeningen.

Bouwrijp maken van het terrein

De gemeente Goeree-Overflakkee heeft inmiddels opdracht verstrekt voor het bouwrijp maken van het gehele plangebied. Deze werkzaamheden zullen nog in de maand april aanvangen.

Bouwvoorbereiding en start bouw Aannemingsbedrijf Fraanje zal over een aantal weken starten met haar voorbereidingen op de bouwplaats, zoals de terreininrichting. Vervolgens zal er worden gestart met de daadwerkelijke bouwwerkzaamheden, welke bestaan uit het ontgraven van de bouwputten. Dit zal in de week van 21 – 26 mei zijn.

 


Meer nieuws