9 februari 2017

Sloop gemeentewerf voltooid

De gemeente is drukdoende geweest met de sloopwerkzaamheden van de voormalige gemeentewerf. De vervallen schuren en andere opstallen maken plaats voor de 23 woningen van project De Oude Werf. De gemeente zal het gebied bouw- en woonrijp maken. Het bouwrijp maken bestaat uit het aanleggen van riolering en het aanleggen van bouwstraten. Daarnaast zal de kademuur worden aangelegd langs de Sommelsdijkse haven. Ook zal er een bodemsanering worden uitgevoerd. De verwachting is dat het bouwrijp maken half februari kan starten.  


Meer nieuws